Obrazek Matka Boska

Dostępne warianty

Symbol Rozmiar Kolor
BC6467/2 7,5×10 cm
BC6467/2X 9,6×13 cm
BC6467/3 13,5×18 cm
BC6467/5 18,3×26 cm
BC6467/7 26,6×36 cm
Kategoria: