Obrazek Matka Boska

Dostępne warianty

Symbol Rozmiar Kolor
BC6433/1 8×7,3 cm
BC6433/2 11×9,6 cm
BC6433/3 15,5×14 cm
BC6433/5 20×18,1 cm
BC6433/6 29×26,5 cm
BC6433/7 36×33 cm
Kategoria: